Həkim Axtarışı

Yeni kompaniya başladı

Yeni kompaniya başladı

TERAPEVTİK CHECK-UP paketi

* Terapevtin müayinəsi * USM tam qarın boşluğu
* EKQ
* Qanın ümumi analizi
* Sidiyin ümumi analizi
* Döş qəfəsinin R-sı və skopiyası

Cəmi: 45 AZN

 

PEDİATİK CHECK–UP paketi

* Pediatrın müayinəsi
* Exokardioqrafiya rəngli dopler
* Qanın ümumi analizi
* Qanda Ca++
* Qanda P ++
* Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini

Cəmi 47 AZN

 

NEVROLOJİ CHECK-UP paketi

* Nevropatoloqun müayinəsi
* Qanın ümumi analizi
* Koaqulaqramma
* Protrombin indeksi
* EKQ(kardioqramma)
* EEQ(elektroensofalaqramma)

Cəmi 30 AZN