Həkim Axtarışı

Aksiya: kardioloji müayinə

Aksiya: kardioloji müayinə

Klinikada kardioloij müayinə paketindən yararlanıb, ürəyinizin vəziyyətini yoxlayın. Müqayisə edə biləsiniz deyə, hər xidmətin yanında ayrılıqda öz qiyməti göstərilib. Sağlam olun!

Aksiyaya daxil olan xidmətlər:

  1. Kardioloqun müayinəsi (30 man.)
  2. EKQ (10 man.)
  3. Xolestrin (5 man.)
  4. Laxtalanma (3 man.)

Cəmi 48 29 man.